Zápis ze schůze sdružení 10. ledna 2013 v 19 hodin na faře v Uh. Brodě

11.02.2013 22:31

Přítomni: 17 delegátů tříd, viz prezenční listina

 

Program:

1. vzájemné představení

2. rozprava o činnosti sdružení

3. členské příspěvky

  • schůze sdružení rozhodla, že členské příspěvky stanoví sama schůze sdružení, a nikoli rada sdružení (schváleno jednomyslně)
  • schůze sdružení schválila výši členských příspěvků ve výši 300 Kč na školní rok a žáka; rodiny, které mají v KZŠ více než dvě děti, budou platit pouze za dvě z nich; lhůta pro zaplacení příspěvků za školní rok 2012-13 je do 31.3.2013, lhůta pro zaplacení příspěvků za školní rok 2013-14 je do 31.10.2013 (16 pro, 1 proti)

4. volba rady sdružení

  • schůze sdružení zvolila pětičlennou radu sdružení v tomto složení:

Jarmila Škrdlíková
Marie Rožková
Markéta Mentzlová
Radim Kopunec
Aleš Cimala

 

Zapsal: Aleš Cimala