Hospodaření

Spolek má transparentní účet u Fio banky (č. ú. 2400365390 / 2010) , do nějž je možno nahlížet ZDE.

Tento účet slouží pro přijímání plateb za členské příspěvky a dary. Zároveň z tohoto účtu spolek hradí veškeré dary či jiné věci pro podporu KZŠ UB.

 

Spolek má dále spořící účet u Fio banky (č. ú. 2800921384 / 2010), do nějž je možno nahlížet ZDE.

Tento účet slouží ke spoření a je zde uložena rezerva z minulých let (školní roky 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015). Delegáti na schůzi spolku rozhodli o tvoření rezervy v minimální částce alespoň 10 % výše ročních příspěvků. Na spořící účet bude vždy v říjnu převeden zůstatek z minulého školního roku.