Zápis z jednání výboru spolku dne 29. září 2015 od 19 hodin v budově KZŠ UB

19.10.2015 15:48

Přítomni: Radim Kopunec, Markéta Mentzlová, Marie Rožková, Eva Němečková, Miroslava Robová

  1. Výbor spolku zvolil hlasy všech přítomných předsedkyní výboru spolku pí Marii Rožkovou, která zároveň zůstává i hospodářkou, a místopředsedkyní výboru spolku pí Markétu Mentzlovou.
  1. Výbor spolku pověřil pí M. Robovou vedením a aktualizací kontaktů na členy spolku a ostatních evidencí.

Zapsala: Markéta Mentzlová