Zápis z jednání rady sdružení dne 1. dubna 2014 od 18 hodin v jídelně KZŠ UB

03.04.2014 12:32

Přítomni: Aleš Cimala, Radim Kopunec, Markéta Mentzlová, Marie Rožková, Věra Skopalová

 

  1. Rada sdružení zvolila hlasy všech přítomných předsedkyní rady sdružení pí Marii Rožkovou, která zároveň zůstává i hospodářkou, a místopředsedkyní rady sdružení pí Markétu Mentzlovou.

 

  1. Rada sdružení pověřila p. Aleše Cimalu vedením a aktualizací kontaktů na členy sdružení a ostatních evidencí.

 

  1. Rada sdružení schválila příspěvek (z účtu sdružení) KZŠ na 2 promítací plátna a 4 reproduktory, dle návrhu ředitele školy Mgr. Ivo Ertla. Vzhledem k tomu, že se jí ale výše částky za reproduktory zdála příliš vysoká, pořádala ředitele o zajištění více nabídek od firem, které se touto problematikou zabývají, aby mohla být vybrána kvalitní, ale nejméně finančně náročná varianta. Finanční příspěvek odpovídá prioritám sdružení, které byly schváleny schůzí delegátů.

 

Zapsala: Markéta Mentzlová