2017

Zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření za období od 1.9.2016-31.8.2017  
     
Spolek rodičů a přátel KZŠ UB    
IČ: 0022739891    
Masarykovo nám. 68    
688 01  Uherský Brod    
     
Příjmy a výdaje za období od 1.9.2016-31.8.2017    
     
  Rok 2015/16 Rok 2016/17
PŘÍJMY SPOLKU  
     
Příspěvky    
a) příspěvky od rodičů (členů i dárců) 56 642,00 57 041,00
b) příspěvky od ostatních členů 2 440,00 2 160,00
c) dar z projektu Uherskobrodský betlém 29 743,00 0,00
Celkem příspěvky 88 825,00 59 201,00
     
Ostatní příjmy    
Úroky 15,77 28,61
Výtěžek a dary na „Zahradní slavnosti“ 3 381,00 3 835,00
Celkem ostatní příjmy 3 396,77 3 863,61
     
CEKEM PŘÍJMY 92 221,77 63 064,61
     
     
VÝDAJE SPOLKU    
Výdaje přímo na žáky    
a) odměny pro žáky    
-balíčky na sv. Mikuláše I. + II. stupeň 2 174,00 2 267,00
-odměny Noc s Andersenem (knižní poukázky + kancelářské potřeby) 1 000,00 1 000,00
 - odměny pro žáky na konci školního roku 2 660,00 5 050,00
     
b) výdaje ostatní pro žáky    
 - plavání 2 240,00 2 660,00
- doprava na lyžařský výcvik 6 000,00 0,00
 - jízdné na soutěže 720,00 2 147,00
- rodilý mluvčí (výuka AJ II. stupeň) 6 750,00 10 875,00
- knihy do ŽK 1 930,00 3 400,00
- projekt Edison   4 000,00
Celkem výdaje pro žáky celkem 23 474,00 31 399,00
     
Výdaje určené pro vybavení školy    
molitanové stavebnice do školní družiny 00,00 10 000,00
  00,00 0,00
  00,00 0,00
příspěvky na šatní skřínky (ještě z roku 2014/15 schváleno) 10 000,00 0,00
Projektor Acer 9 800,00 0,00
Elektronické piáno 15 960,00 0,00
příspěvek na šatní skřínky a počítačové vybavení z projektu Uherskobrodský betlém 30 000,00 0,00
Celkem výdaje pro vybavení školy 65 760,00 10 000,00
     
Výdaje ostatní    
pronájem laviček na ZS 00,00 1 220,00
Výroba cedulky 425,00 0,00
Celkem výdaje ostatní 425,00 1 220,00
     
     
     
     
CELKEM VÝDAJE    89 659,00 42 619,00
     
Rozdíl hospodaření za školní rok 2015-16, rok 2016-17    
  12 547,00 20 417,00
     
Stav finančních prostředků k 31.8.2017    
     
     
Peníze v hotovosti  
Počáteční stav 0,00  
Příjmy 0,00  
Výdaje   0,00  
Zůstatek 0,00  
     
     
Peníze na běžném účtě u Fio Banka, a.s. č. 2400365390/2010  
Peníze na spořícím účtu u Fio Banka, a.s. č. 2800921384/2010    
Počáteční stav k 1.9.   72 076,77
Příjmy   63 064,61
Výdaje     42 619,00
Zůstatek k 31.8.   92 522,38
     
     
     
     
     
     
     
Stav na účtu k 31.8.2017   Rok 2016/17
č.2400365390/2010   20 417,00
č.2800921384/2010   72 105,38
    92 522,38