2014

Zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření za období od 1.9.2013-31.8.2014
   
Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě  
IČ: 0022739891  
Masarykovo nám. 68  
688 01  Uherský Brod  
   
Příjmy a výdaje za období od 1.9.2013-31.8.2014  
   
   
PŘÍJMY SDRUŽENÍ
   
Příspěvky   
a) příspěvky od rodičů (členů i dárců) – 137 plateb 41 300,00
b) příspěvky od ostatních členů – 5 plateb 1 500,00
Celkem příspěvky 42 800,00
   
Ostatní příjmy  
Výtěžek a dary na „Zahradní slavnosti“ 1 475,00
Celkem ostatní příjmy 1 475,00
   
CEKEM PŘÍJMY 44 275,00
   
   
VÝDAJE SDRUŽENÍ
Výdaje přímo na žáky  
a) odměny pro žáky  
-balíčky na sv. Mikuláše I. + II. stupeň 2 335,00
-odměny Noc s Andersenem (knižní poukázky + kancelářské potřeby) 1 305,00
-odměny žáků na konci školního roku 2013/14 (knižní poukázky 13 ks / Kč 175,00) 2 275,00
   
b) výdaje ostatní pro žáky  
- plavaní 1.třída 7 dětí 700,00
- doprava na lyžařský výcvik 6 000,00
- jízdné na soutěže - Bible a my 2 žáci, olympiády UH 8 žáků 529,00
Celkem výdaje pro žáky celkem  13 144,00
   
Výdaje určené pro vybavení školy  
Plátna + reproduktory (2 ks plátna + 4 reproduktory, 3.+8.trida) 6 300,00
Bílé popisovací tabule 1200x900cm na II.stupeň pro PC učebny (2 ks) 1 814,00
Korkové tabule Premium (nástěnky) 100x150 cm, 4 ks – reprezentace školy 6 152,00
Částečné vybavení PC učebny pro I.stupeň 12 090,00
Celkem výdaje určené pro vybavení školy 26 356,00
   
CELKEM VÝDAJE    39 500,00
   
Rozdíl hospodaření za školní rok 2013-14 4 775,00
(ušetřeno z celkových příjmů v roce 2013-14 11%)  
   
Stav finančních prostředků k 31.8.2014  
   
   
Peníze v hotovosti
Počáteční stav k 1.9.2013 0,00
Příjmy 0,00
Výdaje   0,00
Zůstatek k 31.8.2014 0,00
   
   
Peníze na běžném účtě u Fio Banka, a.s. č. 2400365390/2010
Počáteční stav k 1.9.2013 39 597,00
Příjmy 44 275,00
Výdaje   39 500,00
Zůstatek k 31.8.2014 44 372,00