2015/2016

Nový web spolku

01.10.2015 16:00

Z důvodu nutnosti trasformace sdružení na spolek byly změněny webové stránky a e-mail. Tyto stránky jsou nyní ve výstavbě, postupně se budou aktualizovat.

 

Platba příspěvků na rok 2015/2016

19.10.2015 15:35

Platby příspěvků byly letos členskou schůzí ponechány ve výši min. 380 Kč na dítě a školní rok. Stejně tak zůstává v platnosti pravidlo, že vícedětné rodiny hradí pouze částku za 2 děti. Členové nerodiče mají stanovený příspěvek ve výši 380 Kč/školní rok/člen.

 

Platby je možno posílat už nyní na transparentní účet spolku 2400365390 / 2010. Z důvodů identifikace plateb je nezbytné uvádět variabilní symboly, které Vám byly předány na infoletáčku prostřednictvím školy. V případě problémů a nejasností se obracejte na hospodářsku sdružení Marii Rožkovou - m.rozkova@seznam.cz nebo na e-mail spolku.

 

rada spolku

 

Uherskobrodský betlém

24.10.2015 07:00

Všechny patrioty, a to i ty, kterým jinak křesťanství nic neříká, jistě potěší počin Spolku rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě. Rozhodli se totiž vytvořit unikátní betlém, v němž Svatou rodinu neobklopuje prostředí judského městečka, ale budovy a obyvatelé Uherského Brodu. Brodský betlém tvoří tři tvrdé čtvrtky velikosti A3 s kresbou jednotlivých staveb a postav. Cena díla je 79 Kč. Výtěžek bude určen především dětem z KZŠ.

Více o betlému, jeho podobě a rozhovor s M. Rožkovou ZDE.

 

Nový spořící účet spolku

12.01.2016 14:33

Spolek má od založení transparentní účet u Fio banky. Tento účet slouží pro přijímání plateb za členské příspěvky a dary. Zároveň z tohoto účtu spolek hradí veškeré dary či jiné věci pro podporu KZŠ UB.

Nyní byl nově vytvořen spořící účet u Fio banky. Tento účet slouží ke spoření a je zde uložena rezerva z minulých let. Delegáti na schůzi spolku rozhodli o tvoření rezervy v minimální částce alespoň 10 % výše ročních příspěvků. Na spořící účet bude vždy v říjnu převeden zůstatek z minulého školního roku.

Více o účtech ZDE.

 

Zahradní slavnost 2016

07.03.2016 11:56

Zahradní slavnost, kterou již tradičně pořádá Spolek rodičů a přátel KZŠ a KZŠ, letos proběhne v sobotu 21. 5. 2016 v 15:00 v zahradě u vstupu do KZŠ Na Výsluní. Další/upřesňující informace budou zveřejněny později.

Organizační schůzka k zahradní slavnosti

17.03.2016 16:25

Vážení rodiče, členové spolku,

 

zvu Vás tímto na organizační schůzku k zahradní slavnosti, kterou 21. 5. 2016 pořádá, na zahradě před budovou Na Výsluní, Spolek rodičů a přátel KZŠ a KZŠ.

 

Schůzka se bude konat v úterý 5. 4. 2016 v 16.30 h v jídelně I. stupně KZŠ v Jirchářské ulici.

 

Vzhledem k tomu, že bude třeba dobrovolníků k zajištění stanovišť pro hry, občerstvení atp., prosím vás jménem výboru spolku o hojnou účast a aktivitu. Pokud nás bude postatečný počet, věřím, že si slavnost užijeme bez zbytečného shonu a přebíhání mezi potřebnými činnostmi.

 

Program schůze:

1. Shrnutí projektu Uherskobrodský betlém

2. Schválení příspěvku škole Kč 5 000,00 na nový účel

3. Organizace zahradní slavnosti

 

 

Marie Rožková

předsedkyně výboru spolku