Spolek rodičů a přátel Katolické základní školy v Uherském Brodě

Náš spolek se transformoval (z důvodu platnosti nového občanského zákoníku) z občanského sdružení s názvem Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě a navazuje na jeho dosavadní činnost. Nynější spolek tvoří především rodiče žáků a další příznivci KZŠ. Cílem spolku je podporovat činnost školy, ale také zajišťovat pravidelný kontakt mezi školou a zástupci rodičů a ostatní veřejnosti, seznamovat vedení školy s návrhy a požadavky rodičů, a tím napomáhat účelné spolupráci KZŠ s rodiči a veřejností. Členem spolku se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami spolku a jeho činností. Zveme všechny příznivce Katolické základní školy v Uherském Brodě, kteří chtějí svým dílem přispět ke spolupráci mezi školou a veřejností, aby se stali členy spolku.

Co škola potřebuje a jak můžete pomoci?

Níže jsou uvedeny důležité potřeby školy (zařízení školy, učební pomůcky, podpora akcí,...). Některé z těchto potřeb se bude snažit řešit přímo spolek (s využitím členských příspěvků), ale s ohledem na omezené finanční možnosti prosíme případné další příznivce školy (rodiče, firmy,...) o pomoc při pořízení konkrétního zařízení či učební pomůcky. Předem děkujeme.

A co je nyní aktuální?

Více na stánkách školy.

 

Novinky

Družinové kavárničky

05.06.2018 12:31

Rodičovské schůzky

17.04.2018 10:43
Dne 17. a 18.4.2018 probíhají rodičovské schůzky na KZŠ. Budou zde podány první informace k...

Družinová kavárnička - plakátek

09.04.2018 12:42

Družinová kavárnička

03.04.2018 19:04
Dne 11.4.2018 proběhne Družinová kavárnička. Využijme příležitosti k neformálnímu setkání členů...

PŘÍSPĚVKY NA PODPORU KZŠ

19.12.2017 10:00
Prosíme o neprodlenou úhradu příspěvků. Momentálně jsou na účtu spolku připsány příspěvky od...

Setkání členů spolku

23.10.2017 12:29
  Setkání členů spolku se bude konat 8.11.2017 po 16hod. v jídelně budovy na Jirchařské a...

Finanční prostředky spolku

03.10.2017 21:32
Vážení členové spolku, rodičové žáků KZŠ UB,   starý výbor spolku předal i finanční prostředky...

Rozloučení a poděkování

03.10.2017 21:25
Vážení členové spolku, rodičové žáků KZŠ UB,   při členské schůzi dne 26.9.2017 byl zvolen...

Volba nového výboru spolku

26.09.2017 21:18
Vážení členové spolku, na členské schůzi spolku dne 26. 9. 2017 proběhla volba nového výboru...

Termín schůze spolku

03.09.2017 19:54
Schůze spolku se bude konat  v úterý 26. 9. 2017 v 16:30 h v jídelně budovy na Jirchařské....
1 | 2 >>