Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel KZŠ UB ze dne 20. 9. 2016 od 16.30 hodin v jídelně KZŠ UB

15.10.2016 11:31

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel KZŠ UB ze dne 20.9.2016 od 16.30 hodin v jídelně KZŠ UB

Přítomni: 7 delegátů tříd, 5 členů - rodičů, viz prezenční listina a host: Ivo Ertl, ředitel školy

Na začátku schůze předsedkyně Spolku rodičů a přátel KZŠ UB (dále jen spolku) uvítala všechny účastněné schůze.

 

  1. Činnost spolku a plán činnosti na rok 2016/2017

 

Drakiáda - KZŠ žádala o pomoc při tradiční Drakiádě, přihlásila se pí Miroslava Robová.

 

Křížalování - vzhledem k nedostatečnému zázemí v budově KZŠ se letos konat nebude.

 

Kateřinský jarmark - 25.- 26.11.2016 spolek nebude mít společný stánek se školou - nenašli se žádní dobrovolníci na prodej. Jednotliví učitelé budou oslovovat rodiče před jarmarkem o pomoc u menšího stánku.

 

Zahradní slavnost - přesný termín i místo bude upřesněno v lednu 2017 (domluví se na termínu ředitel KZŠ UB a předsedkyně spolku). Organizační schůze by se konala v dubnu 2017.

 

  1. Zpráva o hospodaření

Paní Rožková přednesla podrobnou zprávu o příjmech a výdajích za předchozí rok. V písemné podobě bude uveřejněno – zpráva o hospodaření, na stránkách spolku.

 

  1. Členské příspěvky a finanční podpora spolku škole

Výše členských příspěvků zůstává pro rok 2016/2017 v nezměněné výši, tj. 380,-/dítě/šk. rok (max. 2 děti). Předsedkyně spolku v nejbližším možném termínu předá škole podklady pro členy – rodiče, pro ostatní rodiče – žádost o dar.

Podpora KZŠ v roce 2016/2017

 

  1. Uherskobrodský betlém

Před vánocemi si budou moc zájemci zakoupit betlém za 79 Kč, a to v budově KZŠ na Jirchařské nebo v prodejně Gloria.

 

5.   Různé

Na závěr schůze proběhla debata o na téma větší motivace rodičů pro podporu školy. Zvažovala se varianta schůze spolku spojit s termínem třídních schůzek.

 

 

Zapsala: M. Rožková

Zapsala: Marie Rožková