Zápis ze schůze sdružení dne 23. září 2014 od 17 hodin v jídelně KZŠ UB

22.10.2014 16:18

ZÁPIS ZE SCHŮZE SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA SAVIA PŘI KZŠ V UH. BRODĚ 23. 9. 2014

Přítomni: 13 členů sdružení, viz prezenční listina, a host: Ivo Ertl, ředitel školy

Úvodem přivítala všechny členy sdružení předsedkyně sdružení paní Marie Rožková.

Program:

1. Zpráva o činnosti

Marie Rožková seznámila členy sdružení s činnosti sdružení za školní rok 2013/2014:

 • 12.9.2013 – schůze sdružení, stanovení příspěvků pro rok 2013/2014,
 • rada SDS se podle potřeby několikrát sešla + e-mailová korespondence,
 • internetové stránky fungují – jsou aktualizovány, má na starosti p. Radim Kopunec,
 • vybrány členské příspěvky (viz zpráva o hospodaření),
 • 10.1.2014 schůze delegátů, volba nové rady,
 • 1.4.2014 organizační schůzka k zahradní slavnosti,
 • 31.5.2014 Zahradní slavnost – proběhla úspěšně, účast 250 lidí, info na webu sdružení,
 • průběžně poskytovány drobné finanční příspěvky škole, viz zpráva o hospodaření,
 • průběžně se předsedkyně sdružení setkávala s vedením školy.

 

2. Výroční zpráva o hospodaření za období od 1.9.2013–31.8.2014

Příjmy a výdaje za období od 1.9.2013–31.8.2014

 

 

 

PŘÍJMY SDRUŽENÍ

 

 

Příspěvky

 

a) příspěvky od rodičů (členů i dárců) – 137 plateb

41 300,00

b) příspěvky od ostatních členů – 5 plateb

1 500,00

Celkem příspěvky

42 800,00

 

 

Ostatní příjmy

 

Výtěžek a dary na „Zahradní slavnosti“

1 475,00

Celkem ostatní příjmy

1 475,00

 

 

CEKEM PŘÍJMY

44 275,00

 

 

 

 

VÝDAJE SDRUŽENÍ

Výdaje přímo na žáky

 

a) odměny pro žáky

 

- balíčky na sv. Mikuláše I. + II. stupeň

2 335,00

- odměny Noc s Andersenem (knižní poukázky + kancelářské potřeby)

1 305,00

- odměny žáků na konci školního roku 2013/2014 (knižní poukázky 13 ks / Kč 175,00)

2 275,00

b) výdaje ostatní pro žáky

 

- plavaní 1. třída 7 dětí

700,00

- doprava na lyžařský výcvik

6 000,00

- jízdné na soutěže – Bible a my 2 žáci, olympiády UH 8 žáků

529,00

Celkem výdaje pro žáky celkem

13 144,00

 

 

Výdaje určené pro vybavení školy

 

Plátna + reproduktory (2 ks plátna + 4 reproduktory, 3.+8. třída)

6 300,00

Bílé popisovací tabule 1200x900cm na II. stupeň pro PC učebny (2 ks)

1 814,00

Korkové tabule Premium (nástěnky) 100x150 cm, 4 ks – reprezentace školy

6 152,00

Částečné vybavení PC učebny pro I. stupeň

12 090,00

Celkem výdaje určené pro vybavení školy

26 356,00

 

 

CELKEM VÝDAJE

39 500,00

 

 

 

Rozdíl hospodaření za školní rok 2013–14

4 775,00

(ušetřeno z celkových příjmů v roce 2013-14 11%)

 

 

 

Stav finančních prostředků k 31.8.2014

 

 

 

Peníze v hotovosti

Počáteční stav k 1.9.2013

0,00

Příjmy

0,00

Výdaje

0,00

Zůstatek k 31.8.2014

0,00

 

 

 

 

Peníze na běžném účtě u Fio Banka, a.s. č. 2400365390/2010

Počáteční stav k 1.9.2013

39 597,00

Příjmy

44 275,00

Výdaje

39 500,00

Zůstatek k 31.8.2014

44 372,00

 

3. Diskuse o finanční podpoře činnosti školy

Schůze sdružení stanovila priority využití peněz sdružení v tomto pořadí:

 1. vybavení školy,
 2. příspěvek na dopravu na lyžařský výcvik,
 3. podpora výuky jazyků,
 4. tvorba rezerv,
 5. knižní odměny žákům za soutěže apod.,
 6. drobný příspěvek na zdravé občerstvení při akcích školy.

 

4. Schválení účelových podpor školy

Schůze sdružení odsouhlasila účelové podpory školy pro školní rok 2014/2015:

 1. stolní fotbal                                                    Kč 4 500,00
 2. stůl na stolní tenis                                          Kč 4 500,00
 3. šatní skřínky                                                  Kč 10 000,00
 4. doprava na soutěže + lyžařský výcvik               Kč 7 000,00
 5. ceny + soutěže + knižní odměny                     Kč 5 000,00
 6. vizualizér                                                       Kč 8 000,00
 7. sv. Mikuláš                                                    Kč 2 500,00
 8. Plavání                                                          Kč 1600,00

CELKEM                                                             Kč 43 100,00

 

5. Debata o činnosti sdružení a plán činnosti na následující rok

Schůze sdružení schválila plán činnosti na následující období:

- propagace KZŠ,

- setkávání rady sdružení s vedením školy min. 1x za pololetí,

- setkávání rady sdružení se školskou radou, žákovským parlamentem,

- větší zapojení rodičů do akcí školy,

- na jaře opět uspořádat „Zahradní slavnost“.

 

6. Výše členských příspěvků na školní rok 2014/2015, termín splatnosti

Schůze sdružení schválila výši členských příspěvků ve výši minimálně 380 Kč na školní rok a dítě/žáka. Rodiny, které mají v KZŠ více než dvě děti, budou platit pouze za dvě z nich; lhůta pro zaplacení příspěvků za školní rok 2014/2015 je do 30.11.2014. Členové nerodiče mají stanovený příspěvek ve výši 380 Kč/školní rok/člen.

 

 7. Dotazy na členy rady SDS, připomínky k činnosti…

Proběhla krátká diskuse o zlepšení organizace další Zahradní slavnosti.

Zapsala: M. Rožková/ Upravila: M. Mentzlová