Zápis z jednání rady sdružení dne 10. ledna 2013 od 20 hodin na faře v Uh. Brodě

11.02.2013 22:35

Přítomni: pí Škrdlíková, Rožková, Mentzlová, p. Kopunec, Cimala

  1. Rada sdružení zvolila předsedou rady sdružení p. Aleše Cimalu, místopředsedkyní rady sdružení pí Jarmilu Škrdlíkovou a hospodářkou sdružení pí Marii Rožkovou.
  1. Rada sdružení pověřila předsedu rady sdružení, aby se s ředitelem KZŠ dohodl na uspořádání setkání rady sdružení s vedením školy, popř. i s učiteli. Setkání by se mělo uskutečnit v první polovině února a měli bychom se na něm seznámit s potřebami školy a dohodnout se s vedením školy na budoucí spolupráci.
  1. Rada sdružení pověřila předsedu rady sdružení a hospodářku sdružení založením bankovního účtu a následně výběrem členských příspěvků.
  1. Rada sdružení pověřila předsedu rady sdružení založením internetových stránek sdružení.

Všechny body byly schváleny jednomyslně.

 

 

Zapsal: Aleš Cimala