Volba nového výboru spolku

26.09.2017 21:18

Vážení členové spolku,

na členské schůzi spolku dne 26. 9. 2017 proběhla volba nového výboru spolku. Členy výboru spolku byli zvoleni:

Jan Smrtka, Vít Koudela, Monika Lisoňková, Martina Bujáčková, Zuzana Hložková. V průběhu schůze spolku proběhla krátka porada nového výboru a předsedou spolku byl zvolen pan Jan Smrtka.