PŘÍSPĚVKY NA PODPORU KZŠ

19.12.2017 10:00

Prosíme o neprodlenou úhradu příspěvků. Momentálně jsou na účtu spolku připsány příspěvky od poloviny žáků.  

Informace k platbám:

Číslo účtu: Fio banka (č.ú. 2400365390 / 2010)

Částka: 380,- kč

Zpráva pro příjemce: Jméno, příjmení, třída (Vašeho dítěte)

Termín odeslání: NEPRODLENĚ PROSÍM.

Děkuji. Jan Smrtka, předseda spolku.