PETICE

27.08.2018 12:05

Prosíme všechny rodiče a přátele Katolické základní školy o podporu, a to formou petice. Tlačí nás čas. Je nutné vyjádřit svou podporu nejlépe do 3.9.2018, aby se petice stihla zařadit do programu zasedání rady města. Podpisové archy jsou ve všech kostelích děkanátu.

 

 

 

PETICE

 „na podporu Katolické základní školy v Uherském Brodě“

My, níže podepsaní, žádáme zastupitele města Uherský Brod, aby při rozhodujících jednáních podpořili existenci Katolické základní školy v Uherském Brodě a její projekt přestavby budovy v ulici Jirchářská č.p. 823.
Budova je ve velmi špatném technickém stavu a na opravu jsou potřeba velké investice, které škola získala z evropských fondů. Projekt tedy řeší prostorové problémy školy a zároveň rekonstrukci, údržbu a především kvalitní využití této budovy v centru města.
Katolická základní škola existuje v Uherském Brodě již 12 let, její žáci potvrdili své znalosti úspěchy v soutěžích i u přijímacích zkoušek, podílí se na kulturních, sportovních a ekologických aktivitách města, soubor Holúbek reprezentoval město Uherský Brod i v celostátních přehlídkách a v zahraničí. Katolická základní škola je školou rodinného typu založenou na tradičních hodno-tách a je pro rodiče i občany města kvalitní alternativou výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Možnost alternativního vzdělávání zajišťuje také nám, občanům, ústavní právo.

Děkujeme.

 

Za petiční výbor:

  1. Mgr. Jan Smrtka, Suchá Loz 240
  2. Alena Mahdalová, Uherský Brod, U Žlebu 734
  3. Vít Koudela, Uherský Brod, U Fortny 2158