2016

Zpráva o hospodaření  
   
Výroční zpráva o hospodaření za období od 1.9.2015-31.8.2016
   
Spolek rodičů a přátel KZŠ UB  
IČ: 0022739891  
Masarykovo nám. 68  
688 01  Uherský Brod  
   
Příjmy a výdaje za období od 1.9.2015-31.8.2016  
   
   
PŘÍJMY SPOLKU
   
Příspěvky  
a) příspěvky od rodičů (členů i dárců) 56 642,00
b) příspěvky od ostatních členů 2 440,00
c) dar z projektu Uherskobrodský betlém 29 743,00
Celkem příspěvky 88 825,00
   
Ostatní příjmy  
Úroky 15,77
Výtěžek a dary na „Zahradní slavnosti“ 3 381,00
Celkem ostatní příjmy 3 396,77
   
CEKEM PŘÍJMY 92 221,77
   
   
VÝDAJE SPOLKU  
Výdaje přímo na žáky  
a) odměny pro žáky  
-balíčky na sv. Mikuláše I. + II. stupeň 2 174,00
-odměny Noc s Andersenem (knižní poukázky + kancelářské potřeby) 1 000,00
 - odměny pro žáky na konci školního roku 2 660,00
   
b) výdaje ostatní pro žáky  
 - plavání 2 240,00
- doprava na lyžařský výcvik 6 000,00
 - jízdné na soutěže 720,00
- rodilý mluvčí (výuka AJ II. stupeň) 6 750,00
- zpěvník Kojnonia, síťka na tenis 1 930,00
Celkem výdaje pro žáky celkem 23 474,00
   
Výdaje určené pro vybavení školy  
TV pro II. stupeň pro nový vyukový program 3D do přirodopisu 00,00
Stolní fotbal II. stupeň 00,00
Stolní tenis II. stupeň 00,00
příspěvky na šatní skřínky (ještě z roku 2014/15 schváleno) 10 000,00
Projektor Acer 9 800,00
Elektronické piáno 15 960,00
příspěvek na šatní skřínky a počítačové vybavení z projektu Uherskobrodský betlém 30 000,00
Celkem výdaje pro vybavení školy 65 760,00
   
Výdaje ostatní  
Inzerát pro nového učitele FY, MAT, INF 00,00
Výroba cedulky 425,00
Celkem výdaje ostatní 425,00
   
   
   
   
CELKEM VÝDAJE    89 659,00
   
Rozdíl hospodaření za školní rok 2014-15, rok 2015-16  
(V září 2015 realizace skříněk do šaten za Kč 10 000,00) 12 547,00
   
Stav finančních prostředků k 31.8.2016  
   
   
Peníze v hotovosti
Počáteční stav 0,00
Příjmy 0,00
Výdaje   0,00
Zůstatek 0,00
   
   
Peníze na běžném účtě u Fio Banka, a.s. č. 2400365390/2010
Peníze na spořícím účtu u Fio Banka, a.s. č. 2800921384/2010  
Počáteční stav k 1.9. 69 414,00
Příjmy 92 221,77
Výdaje   89 659,00
Zůstatek k 31.8. 71 976,77
   
   
   
Ve školním roce 2015/16 došlo k navýšení příjmů o 45 % proti
školnímu roku 2014/15 z důvodu projektu Uherskobrodský betlém.
 
   
   
   
Stav na účtu k 31.8.2016  
č.2400365390/2010 12 547,00 Kč
č.2800921384/2010 59 429,77 Kč
Celkem (oba účty) 71 976,77 Kč