2015

Zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření za období od 1.9.2014-31.8.2015
   
Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě  
IČ: 0022739891  
Masarykovo nám. 68  
688 01  Uherský Brod  
   
Příjmy a výdaje za období od 1.9.2014-31.8.2015  
   
   
PŘÍJMY SDRUŽENÍ
   
Příspěvky   
a) příspěvky od rodičů (členů i dárců) – 132 plateb 57 110,00
b) příspěvky od ostatních členů – 8 plateb 4 770,00
Celkem příspěvky 61 880,00
   
Ostatní příjmy  
Výtěžek a dary na „Zahradní slavnosti“ 1 602,00
Celkem ostatní příjmy 1 602,00
   
CEKEM PŘÍJMY 63 482,00
   
   
VÝDAJE SDRUŽENÍ
Výdaje přímo na žáky  
a) odměny pro žáky  
-balíčky na sv. Mikuláše I. + II. stupeň 2 216,00
-odměny Noc s Andersenem (knižní poukázky + kancelářské potřeby) 1 490,00
 - odměny pro žáky na konci školního roku 21 žáků 4 200,00
   
b) výdaje ostatní pro žáky  
 - plavání 13 dětí 1.třída 1 820,00
- doprava na lyžařský výcvik 5 750,00
 - jízdné na soutěže 991,00
Celkem výdaje pro žáky celkem  16 467,00
   
Výdaje určené pro vybavení školy  
TV pro II. stupeň pro nový vyukový program 3D do přirodopisu 10 770,00
Stolní fotbal II. stupeň 4 590,00
Stolní tenis II. stupeň 5 220,00
Celkem výdaje pro vybavení školy 20 580,00
   
Výdaje ostatní  
Inzerát pro nového učitele FY, MAT, INF 1 393,00
Celkem výdaje ostatní 1 393,00
   
   
   
   
CELKEM VÝDAJE    38 440,00
   
Rozdíl hospodaření za školní rok 2014-15 25 042,00
(V září 2015 realizace skříněk do šaten za Kč 10 000,00) 15 042,00
   
Stav finančních prostředků k 31.8.2015  
   
   
Peníze v hotovosti
Počáteční stav k 1.9.2014 44 372,00
Příjmy 63 482,00
Výdaje   38 440,00
Zůstatek k 31.8.2015 69 414,00
   
   
Peníze na běžném účtě u Fio Banka, a.s. č. 2400365390/2010
Počáteční stav k 1.9.2014 44 372,00
Příjmy 63 482,00
Výdaje   38 440,00
Zůstatek k 31.8.2015 69 414,00
   
   
Po odečtení výdaje za šatny (realizace 9/2015) se ušetřilo 24% příjmů.  
Ve školním roce 2014/15 došlo k navýšení příjmů o 43% proti školnímu roku 2013/14.